Předpisy a pravidla dovozu a pěstování některých rostlin

Informace o zákazech dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a do určitých chráněných zón vymezených na území EU.
http://eagri.cz/public/web/file/646238/_06_Priloha_VI.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640560/_03_Priloha_III.pdf

Informace o zvláštních a rovnocenných požadavcích, které musí při dovozu na území EU nebo při přemísťování na tomto území a při dovozu do určitých chráněných zón vymezených na území EU a při přemísťování v těchto zónách, splňovat určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty.
http://eagri.cz/public/web/file/646241/_07_Priloha_VII.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640582/_14_Priloha_XIV.pdf

Informace o vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech.
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=32018R2019
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/legislativa/legislativa-eu

Informace o výjimkách z požadavku na rostlinolékařské osvědčení pro malá množství určitých rostlin, s výjimkou rostlin určených k pěstování, a rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, které jsou dováženy do EU jako součást osobního zavazadla cestujících a nejsou určeny k profesním nebo obchodním účelům.
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/dovoz-ze-tretich-zemi